Spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami firm świadczących usługi outsourcingowe, z branży IT oraz przedsiębiorstw relokacyjnych
2017-06-22
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne spotkanie dyrekcji i pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z reprezentantami firm outsourcingowych, z branży IT oraz przedsiębiorstw relokacyjnych świadczących usługi na terenie województwa małopolskiego.

Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji oraz wypracowanie dobrych praktyk w celu usprawnienia procesu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców wspierających małopolski biznes. W spotkaniu, które miało także na celu dalsze zacieśnianie współpracy urzędu i przedstawicieli firm związanych z imigracją zarobkową do Małopolski, wzięła również udział Agata Prokop, pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. ekonomicznych, rozwoju i innowacji.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaprezentowali aktualne trendy migracyjne, omówili zmiany w przepisach dotyczących legalizacji pobytu i pracy oraz kwestie organizacji pracy wydziału. Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. założenia do nowego wykazu zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom z Małopolski nie będzie wymagać informacji starosty.

Ponadto wspólnie, z obecnym na spotkaniu dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Jackiem Kowalczykiem, przedstawiono propozycje wspólnych działań zgłoszonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz zaproszono obecnych przedstawicieli firm z Małopolski do współpracy.

Organizacja tego typu spotkań ma na celu utworzenie forum wymiany informacji pomiędzy stronami w procesie legalizacji pobytu i pracy, wspólne wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta oraz budowania pozytywnej atmosfery we wzajemnych relacjach, co pozwoli również na szybkie reagowanie na potrzeby naszych klientów.
20170626 Spotkanie z przedsiebiorcami (1)20170626 Spotkanie z przedsiebiorcami (2)20170626 Spotkanie z przedsiebiorcami (3)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj