Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą
2017-06-24
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik omawiał dzisiaj z przedstawicielami służb administracji zespolonej: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Małopolskiego Kuratorium Oświaty, ich zadania na okres wakacji. Każda ze służb zadeklarowała swoją gotowość do zintensyfikowania działań – tak, aby odpoczynek w Małopolsce był bezpieczny.

Spotkanie odbyło się w ramach zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” jako jednego z elementów akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje”.

- Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i relaksu, mimo to naszym obowiązkiem jest czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich osób wypoczywających w Małopolsce. Cieszę się, że służby są gotowe na ewentualną pomoc potrzebującym. Mam jednak nadzieję, że wakacje 2017 będą dla nas wszystkich czasem bezpiecznym – powiedział wojewoda Piotr Ćwik. – Zainicjowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” to nie tylko sposób na przypomnienie zasad zachowania się wodą, ale także sposobu udzielania pierwszej pomocy.

W jaki sposób służby zapewnią nam bezpieczeństwo?

Podczas wakacji Policja będzie prowadziła działania kontrolno-prewencyjne na drogach, sprawdzała miejsca wypoczynku, kąpieliska, akweny wodne, miejsca podawania i sprzedaży napojów alkoholowych, a także stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.

Państwowa Straż Pożarna będzie przeprowadzać czynności kontrolno-rozpoznawcze obiektów wypoczynku, a także przypominać zasady bezpiecznego wypoczynku i właściwego postępowania w wypadku powstania zagrożenia.

Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi stan techniczny oraz przygotowanie autobusów i autokarów, a także czas pracy kierowców.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawuje nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji, w szczególności higieny pomieszczeń i wymagań w ośrodkach wypoczynku, oraz bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Małopolskie Kuratorium Oświaty odpowiada m.in. za zamieszczenie na stronie internetowej informacji, które dotyczą miejsc wypoczynku, oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wypoczynku.

„Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe, adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, itp.).

Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 r.

Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy - Filmowy przeWODNIK promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.

Akcja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Wędkarski, Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Strony i aplikacje rządowe przydatne podczas wakacji:

- „Moja Komenda” - mobilna usługa, która ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji,
- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
- internetowa baza prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl,
- strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
- iPolak - aplikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwiększająca bezpieczeństwo podróżujących Polaków, dzięki takim funkcjom jak przycisk S.O.S. z telefonem alarmowym do najbliższej polskiej placówki,
- możliwość rejestracji wyjazdu za granicę za pomocą bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl,
- informacje o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych: www.ore.edu.pl, www.kbpn.gov.pl, www.dopalaczeinfo.pl oraz www.narkomania.org.pl,
- Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12,
- informator Ministerstwa Sportu i Turystyki o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”,
- możliwość sprawdzenia stanu technicznego, danych technicznych i informacji o polisie OC autobusu: www.bezpiecznyautobus.gov.pl.

Więcej zdjęć

Ruszyła kampania MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”"

Ruszyła akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą"

Materiały akcji

Film Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą":
bezpwakacje01krecimniebezpnadwoda-logobezpwakacje02bezpwakacje03bezpwakacje04bezpwakacje05bezpwakacje06bezpwakacje07bezpwakacje08bezpwakacje09bezpwakacje10bezpwakacje11bezpwakacje12BEZPIECZNE WAKACJE mini
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj