Nabór prowadzony przez Wojewodę Małopolskiego na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023
2017-06-27
Wojewoda Małopolski, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie drugiej kadencji (2018-2023).

Stosownie do powołanego przepisu samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, adwokatury oraz radców prawnych oraz organizacje społeczne działające na terenie województwa małopolskiego na rzecz praw pacjenta mają prawo zgłosić kandydatów na członków tej Komisji nie później niż w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o naborze do WKOZM

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie (wypełniany przez organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta na terenie województwa małopolskiego)

Oświadczenie o niekaralności
urzad_zewn (4)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj