Aby 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO była bezpieczna
2017-06-22
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbywają się spotkania powołanej zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Grupy Koordynacyjnej, która realizuje zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem 41. posiedzenia Biura Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W rozmowach dotyczących pracy i dyżurów służb podczas całości i poszczególnych wydarzeń oraz nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego bierze udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, oraz przedstawiciele m.in. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, służb zespolonych wojewody małopolskiego, Wojska Polskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Urzędu Miasta Krakowa.

Zależy mi przede wszystkim na tym, aby goście 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zobaczyli Małopolskę jako dobrego gospodarza i dobrze się u nas czuli. Chciałbym, żeby nie tylko poznali lepiej nasze województwo, zabytki i kulturę, ale także wrócili do domów z pięknymi wspomnieniami. Jestem przekonany, że 41. Sesja Komitetu UNESCO przyniesie ustalenia ważne dla polskiego i światowego dziedzictwa historyczno-kulturalnego. Naszym zaś zadaniem jest zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa. Dołożymy wszelkich starań, aby czuli się u nas bezpiecznie – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Zadaniem Grupy Koordynacyjnej jest m.in. monitorowanie i analizowanie sytuacji na terenie województwa małopolskiego w okresie poprzedzającym i w czasie trwania 41. Sesji oraz koordynowanie działań podejmowanych na terenie województwa przez organy, inspekcje i służby administracji publicznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego w skład Grupy Koordynacyjnej wchodzi Grupa Wsparcia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, do której należą służby zespolone Wojewody Małopolskiego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Małopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie oraz inne podmioty zaproszone przez wojewodę małopolskiego.
spotkanie_czk003spotkanie_czk001spotkanie_czk002spotkanie_czk004spotkanie_czk005
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj