Komunikat dotyczący nowych procedur w zakresie przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
2017-05-12
Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury w zakresie przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Etapy procedury przystąpienia do PES:
- założenie konta w SMK;
- uzyskanie potwierdzenia tożsamości, czyli uwierzytelnienia oraz weryfikacja uprawnień;
- wygenerowanie wniosku w celu uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (dot. lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES);
- złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Wnioski o przystąpienie do PES na sesję jesienną 2017 r. składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie etapy opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. Jednocześnie, przy maksymalnym wykorzystaniu terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. W związku z powyższym, osoby planujące przystąpić do PES (dot. lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES w sesji jesiennej 2017 r.) powinny rozpocząć opisaną procedurę, w szczególności założyć konto w SMK i złożyć w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty wraz z wnioskiem o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji, możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: (22) 597 09 21 lub mailowo. Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładkach:
- Zdrowie/Doskonalenie Kadr Medycznych/Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów/Komunikat dotyczący nowych zasad zgłaszania się od 1 maja 2017 r. do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dostępne są szczegółowe informacje nt. procedury w zakresie przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
- Zdrowie/Doskonalenie Kadr Medycznych/System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dostępne są podręczniki obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla poszczególnych użytkowników systemu.
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj