Podziękowanie od Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie
2017-05-11
Józef Pilch, wojewoda małopolski, otrzymał podziękowanie od Urszuli Smok, Prezesa Fundacji „Podaruj Życie”.

- Dzięki Państwa wsparciu możemy zrealizować projekt „Raku Ciachu Nieboraku – z nami rak nie idzie wspak”, który ma na celu aktywizację społeczną i przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Odbiorcami będą podopieczni Fundacji – osoby chorujące onkologicznie, na choroby układu krwiotwórczego i krwionośnego oraz członkowie ich rodzin – czytamy w liście do wojewody od Urszuli Smok.

Dotacja dla Fundacji Pani Urszuli Smok w wysokości 30 060 zł została przyznana w ramach I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadaniem konkursowym była realizacja na terenie województwa małopolskiego programu pomocy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, obejmującego co najmniej działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, a także pomoc doraźną, w tym rzeczową i żywnościową.
logo-fundacjaurszulismokPodziekowanie-UrszulaSmok
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj