Pierwsze posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
2017-05-09
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wojewoda małopolski Józef Pilch, wicewojewoda małopolski Józef Gawron oraz dyrektor MOW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska.

Radę tworzyły będą następujące osoby:
1) Marian Morawski – przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
2) Wojciech Pengiel – przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
3) Zbigniew Makieła – przedstawiciel Wojewody,
4) Maciej Klima – przedstawiciel Wojewody,
5) Elżbieta Zięba – przedstawiciel Wojewody,
6) Marek Wójcik – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego,
7) Janusz Kowalski – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
8) Magdalena Gajewska – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
9) nadbryg. Stanisław Nowak – wspólny przedstawiciel Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Przewodniczącym Rady został wybrany Zbigniew Makieła, zaś wiceprzewodniczącą – Elżbieta Zięba.

Rada ma charakter opiniodawczo-nadzorczy. Do jej zadań należy między innymi:
- opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
- uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu,
- opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok,
- monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów,
- kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Wojewoda Józef Pilch złożył nowo powołanej Radzie życzenia dobrej i owocnej pracy. Podkreślił przy tym, że dla skutecznej realizacji swoich celów wszyscy członkowie muszą ze sobą ściśle i konsekwentnie współpracować.
I posiedzenie Rady NFZ II posiedzenie Rady NFZ IIII posiedzenie Rady NFZ IVI posiedzenie Rady NFZ V
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj