Kościuszko – patron naszej wolności
2017-03-24
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę – tę przysięgę Kościuszko złożył na krakowskim Rynku dokładnie 223 lata temu. Dziś usłyszeliśmy ją ponownie. Rozpoczęły się bowiem uroczyste obchody Roku Kościuszkowskiego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, związków kombatanckich, żołnierze oraz uczniowie szkół noszących imię przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej. W wydarzeniach uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski oraz wojewoda małopolski Józef Pilch.

Najpierw złożono kwiaty na sarkofagu Tadeusza Kościuszki w Krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej. Druga część uroczystości miała miejsce na Rynku Głównym. Tam, pod Wieżą Ratuszową odczytano treść przysięgi, którą Kościuszko złożył, obejmując stanowisko najwyższego naczelnika siły zbrojnej narodowej. Przysięga ta zapoczątkowała powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom, znane jako insurekcja kościuszkowska.

Podczas uroczystości na Rynku minister Kolarski odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent napisał w nim:
- Ufam, że obchody Roku Tadeusza Kościuszki przypomną osobę i zasługi patrona naszej wolności. Niech jego życie, myśl i dokonania staną się na nowo źródłem inspiracji dla Polaków oraz dla innych narodów, w historii których obecny jest bądź to sam generał Kościuszko, bądź to ideały, którym służył.

Program wydarzeń w ramach Roku Kościuszkowskiego
kosciuszko007kosciuszko002kosciuszko003kosciuszko004kosciuszko005kosciuszko006kosciuszko008kosciuszko009kosciuszko010kosciuszko011
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj