Z Kazachstanu na rodzinną ziemię
2017-03-23
W 1936 roku ich rodzina została zesłana do Kazachstanu. Dziś oni wracają do Polski – do swoich korzeni, aby tu zacząć swe życie na nowo. Wojewoda małopolski Józef Pilch powitał sześcioosobową rodzinę repatriantów z Kazachstanu. Miechów-Charsznica – teraz tam będzie ich dom.

- Staramy się wynagrodzić historyczne krzywdy naszym rodakom, którzy na skutek deportacji zostali pozbawieni domu. Zapraszamy repatriantów do Małopolski. Mają prawo wrócić do Polski, a my jesteśmy zobowiązani im pomóc – powiedział Józef Pilch.

Rodzina przybyła do Polski na zaproszenie gminy Charsznica. W Polsce mieszka już ich krewna – także repatriantka. Na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zasiłek szkolny dla dzieci otrzymają pieniądze z budżetu państwa. Środki w łącznej wysokości ok. 71 000 zł są już zabezpieczone w budżecie Wojewody Małopolskiego. Pieniądze (32 722 zł) otrzyma też gmina Charsznica na pokrycie kosztów remontu i adaptacji mieszkania, do którego klucze dziś zostały przekazane rodzinie. W sumie z budżetu Wojewody Małopolskiego zostanie więc przeznaczona dla tej rodziny kwota ponad 100 000 złotych.

Na tym nie koniec. Repatrianci – w ciągu najbliższych pięciu lat – będą też mogli skorzystać z przeznaczonych dla nich form aktywizacji zawodowej: zwrotu części kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo zwrotu części kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz wynagrodzeń dla pracodawcy, który zdecyduje się zatrudnić repatrianta na więcej niż 24 miesiące.

Ustawa z 9 listopada 2000 roku o repatriacji dotyczy osób polskiego pochodzenia zamieszkujących na terytorium obecnej:
1) Republiki Armenii,
2) Republiki Azerbejdżanu,
3) Republiki Gruzji,
4) Republiki Kazachstanu,
5) Republiki Kirgistanu,
6) Republiki Tadżykistanu,
7) Republiki Turkmenistanu,
8) Republiki Uzbekistanu,
9) Republiki azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

W latach 2001-2011 wróciły do Polski 4474 osoby polskiego pochodzenia. Na repatriację aktualnie oczekuje około 3000 osób. Można repatriować się do Polski, jeśli w Polsce:
• gmina zapewni warunki do osiedlenia – mieszkanie i źródła utrzymania na minimum 12 miesięcy,
• powiat zapewni miejsce w Domu Pomocy Społecznej,
• osoba prywatna (obywatel polski) zapewni mieszkanie i utrzymanie – swoim wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Do Małopolski w latach 2001-2017 przyjechało 568 repatriantów. Z budżetu państwa otrzymali pomoc w łącznej wysokości prawie 6,5 miliona złotych.

W ramach pomocy dla repatriantów w 2017 roku przysługuje około 30 000 zł na jednego repatrianta. Gmina, zapraszając „bezimienną” rodzinę repatriantów, może otrzymać do 220 000 zł (na rodzinę), zaś zapraszając konkretną rodzinę – ok. 5500 zł na każdą osobę. Pomoc dla pracodawcy zatrudniającego repatrianta to około 50 000 złotych.

W budżecie państwa co roku uwzględniana jest rezerwa celowa – „Pomoc dla Repatriantów”, wynosząca w poprzednich latach około 15 mln złotych, a w 2017 r. – 30 mln złotych. Wojewoda co kwartał występuje o środki z tej rezerwy i przekazuje je starostom lub gminom, a one wypłacają je repatriantom.

Informacje o procedurze repatriacyjnej znajdą Państwo na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Więcej zdjęć
repatrianci004repatrianci005repatrianci006repatrianci008
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj