Oświadczenie rzecznika prasowego – program „Nowa Huta dziś”
2017-03-17
Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie, które ma na celu sprawdzenie legalności uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXIV/1412/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Nowa Huta dziś!”.

W związku z licznymi publikacjami medialnymi w tej sprawie stanowczo zaprzeczam, że „Wojewoda chce unieważnić uchwałę”, za nieprawdę należy również uznać stwierdzenie „Wojewoda nie chce remontu chodników w Nowej Hucie”, jak zostało opublikowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Jego zadaniem jest jedynie ocena prawna, nie zaś merytoryczna czy finansowa. Dlatego nieprecyzyjne i mogące wprowadzać w błąd jest także twierdzenie opublikowane na stronie radiokrakow.pl , że „prawnicy zakwestionowali przygotowany przez radnych program "Nowa Huta dziś".” (radiokrakow.pl, „Zrobimy wszystko, by program Nowa Huta Dziś został zrealizowany”, 16.03.2017). Program sam w sobie nie został zakończony, wyrażono jedynie wątpliwości co do niektórych zapisów uchwały go wprowadzającej, także co do procedury podjęcia tej uchwały.

Postępowanie nadzorcze nie kwestionuje finansowania ani kształtu programu pn. „Nowa Huta dziś!”. Obowiązek Wojewody w tym zakresie ogranicza się jedynie do sprawdzenia legalności uchwały, w tym procedury jej podjęcia, więc może wprowadzać w błąd stwierdzenie, że Małopolski Urząd Wojewódzki miałby wstrzymywać wypłatę środków na realizację przedmiotowej inwestycji, jak to zostało opisane w artykule red. Dawida Serafina na portalu Onet.pl („Miały być miliony dla Nowej Huty. Urząd wojewódzki wstrzymuje wypłatę”, 16.03.2017).

Wojewoda wystąpił do Rady Miasta Krakowa celem uzyskania wyjaśnień. Postępowanie dotyczy formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wątpliwości dotyczą dopuszczalności przekazania wykonania zadań radom dzielnic w odrębnej uchwale, w sytuacji, w której powinny być one ustalone w ramach osobnej procedury w statucie dzielnic, również przyjęcia uchwały w trybie pilnym przy zastosowaniu formuły jednego czytania oraz wątpliwej kwalifikacji autopoprawki. Ponadto Rada Miasta Krakowa nadała tej uchwale rangę aktu prawa miejscowego, natomiast przepisy mówią o tym, że jest to dokument o charakterze kierunkowym.

Daleko idącą nieścisłością jest sformułowanie zawarte przez red. Renatę Radłowską w „Gazecie Wyborczej” (17.03.2017, „Wojewoda wychodzi na miasto”), jakoby jedną z uwag Wojewody Małopolskiego był sposób głosowania radnych. Wojewoda zwrócił się w swoim zawiadomieniu o przedstawienie dokumentacji związanej z procedowaniem uchwały w związku ze zgłoszonymi przez mieszkańców zastrzeżeniami do sposobu jej procedowania. Wojewoda do pisma wszczynającego postepowanie załączył kopię pisma interweniującego w tej sprawie mieszkańca Krakowa, który m.in. zwrócił uwagę na tę nieścisłość. Sam fakt tego wystąpienia wskazuje na to, że nie radni Prawa i Sprawiedliwości interweniowali u Wojewody, lecz p. Ireneusz Kowalkowski, który nie po raz pierwszy i często skutecznie dostrzega istotne braki w procedurze legislacyjnej Rady Miasta Krakowa.

Pismo wojewody zostało przygotowane przez jego służby prawne i w żadnym wypadku nie odnosi się ono do innych kwestii niż prawne.

Rolą wojewody nie jest podważanie podjętych uchwał z punktu widzenia ich celowości ich podjęcia, ale wyłącznie zbadanie, czy zostały one uchwalone w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rocznie średnio do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego trafia 16-18 tys. uchwał ze wszystkich 202 jednostek samorządu terytorialnego w województwie. W różnym wymiarze postępowań nadzorczych jest około 500 w skali roku, z czego w samym Krakowie około 40. Jest to standardowe postepowanie.

Jedynie kilkanaście uchwał w skali województwa małopolskiego kończy się rozstrzygnięciem nadzorczym. Najczęściej postępowania kończą się minimalną ingerencją nadzoru będącą jedynie wskazaniami na przyszłość.

Krzysztof Marcinkiewicz
rzecznik prasowy wojewody małopolskiego
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj