Oświadczenie rzecznika prasowego – wystąpienie pokontrolne Wojewody Małopolskiego dotyczące stref parkowania
2017-03-16
Nawiązując do aktualnej debaty publicznej pragnę szczególnie zaznaczyć, że Wojewoda Małopolski nie wydał żadnej decyzji ani innego aktu prawnego ustalającego zasady parkowania w Krakowie. W związku z wypowiedzią Pana Łukasza Franka wicedyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w „Gazecie Wyborczej” (red. G. Łazarczyk, „Ile miejsca dla pieszych na chodnikach? Szykuje się spór”, 14.03.2017), stanowczo zaprzeczam, jakoby Wojewoda wskazał jakiekolwiek miejsca na mapie Krakowa, w których parkowanie miałoby być zabronione.

Wobec tego jednoznacznie należy stwierdzić, że powoływanie się przez różne osoby i media na rzekomo wydane przez Wojewodę zakazy parkowania, jest ewidentnym mijaniem się z prawdą i stanowi bardzo duże nadużycie.

4 marca 2016 r. Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa Wystąpienie pokontrolne obejmujące wnioski z rutynowej kontroli zarządzania ruchem na terenie Krakowa. Jednym z zaleceń Wojewody do Prezydenta było skontrolowanie przez zarządcę drogi (ZIKiT) i właściwe oznakowanie miejsc parkingowych w ustanowionych strefach płatnego parkowania w Krakowie i dostosowanie tych miejsc do wymagań przepisów, nie zaś rzekomej ich likwidacji.

Przepisy obowiązującego prawa przy wyznaczaniu strefy płatnego parkowania wyraźnie ustalają minimalną szerokość pozostawionego chodnika dla pieszych – 2 metry, zaś w szczególnych przypadkach 1,5 metra. Podkreślenia wymaga fakt, że dostosowanie miejsc parkingowych do obowiązujących przepisów i jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego jest zadaniem Prezydenta Miasta Krakowa poprzez ZIKiT.

Wojewoda Małopolski wskazał błędy w przyjętych rozwiązaniach drogowych, natomiast rolą ZIKiT było i jest znalezienie takich rozwiązań drogowych, aby były one zgodne z przepisami oraz zapewniały równy dostęp do dróg publicznych nie tylko kierującym pojazdami lecz również pieszym.

Krzysztof Marcinkiewicz
rzecznik prasowy wojewody małopolskiego
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj