Informacja o wynikach ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w woj. małopolskim
2017-03-03
W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. na terenie całego kraju zostało przeprowadzone Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badano liczbę osób bezdomnych przebywających zarówno w placówkach noclegowych, jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych (poza placówkami noclegowymi – tj. pustostany, domki na działkach, altany działkowe, na ulicach, klatki schodowe, dworce PKP i autobusowe, altany śmietnikowe, piwnice itp.).

Badanie przeprowadzono z zaangażowaniem służb publicznych (policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników socjalnych), w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) - za osobę bezdomną uważa się: "...osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania".

W wyniku przeprowadzonego badania zdiagnozowano w Małopolsce 2054 osób bezdomnych, w tym 1614 osób przebywało w placówkach instytucjonalnych, a 440 osób poza nimi. Spośród 2054 bezdomnych osób 85,3% stanowili mężczyźni, 13,5% kobiety oraz 1,2% dzieci, które przebywały głównie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W wyniku badania przeprowadzonego w styczniu 2015 roku stwierdzono w województwie małopolskim 1942 osoby bezdomne.

Z danych wynika zwiększenie liczby osób bezdomnych w okresie od 2015 do 2017 roku o 112.

Zarówno w 2015 r. jak i w 2017 r. największą liczbę osób bezdomnych stwierdzono w Krakowie: w 2015 r. – 1056 osób, w 2017 r. – 1196 osób.
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj