Studenci z Kopenhagi pytają o polski system ochrony zdrowia
2017-02-24
Małopolski Urząd Wojewódzki gościł w piątek studentów z Uniwersytetu w Kopenhadze, przebywających w Krakowie w ramach współpracy z Instytutem Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W spotkaniu wzięli udział także wojewoda małopolski Józef Pilch oraz I i II zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej - Małgorzata Lechowicz i Ewa Podłęcka.

- Cieszę się, że chcecie poznać tak trudne i tak ważne zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że wasza współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim nie skończy się na jednym spotkaniu - powiedział wojewoda Józef Pilch.

Celem wizyty było zapoznanie się z różnymi aspektami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności rolą, jaką odgrywa w tym obszarze wojewoda i urzędy wojewódzkie. Pracownicy wydziału polityki społecznej przedstawili studentom zadania wojewody z zakresu ochrony zdrowia w szczególności dotyczące tworzenia map potrzeb zdrowotnych oraz ustalania priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa małopolskiego oraz schemat postępowania w przypadku oceny wniosków o celowości inwestycji w sektorze zdrowia oraz przybliżyli zaproszonym gościom narzędzie informatyczne pn. „Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia” (IOWISZ). Zaprezentowano także proces uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Duże zainteresowanie studentów uczestniczących w spotkaniu wzbudziły także tematy dotyczące funkcjonowania Sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Farmaceutycznej. Na zakończenie przedstawiono system nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, które wpisane są do Rejestru Podmiotów prowadzonego przez wojewodę.

Uzyskana w trakcie spotkania wiedza wzbogaci program studiów Global Health, którego część studenci z Uniwersytetu w Kopenhadze realizują w Polsce.
kopenhaga003kopenhaga001kopenhaga002kopenhaga004kopenhaga005kopenhaga006kopenhaga007
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj