Rozmowy o imigracji zarobkowej do Małopolski
2017-02-22
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło spotkanie dyrekcji i pracowników wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców z reprezentantami firm świadczących usługi outsourcingowe, z branży IT oraz przedsiębiorstw relokacyjnych świadczących usługi na terenie województwa małopolskiego. Jego celem było omówienie bieżącej sytuacji związanej z imigracją zarobkową do Małopolski, a także wypracowanie dobrych praktyk w celu usprawnienia procesu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, wspierających małopolski biznes.

To pierwsze spotkanie inaugurujące współpracę urzędu i przedstawicieli firm. Pracownicy wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców zaproponowali organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami firm świadczących usługi outsourcingowe, z branży IT oraz przedsiębiorstw relokacyjnych. Wspólne rozmowy mają obejmować tematykę związaną z wjazdem, pobytem i możliwością zatrudniania obcokrajowców na terytorium Polski, uwzględniając zmieniające się przepisy prawa oraz kwestie organizacji pracy wydziału.

Przemysł outsourcingowy IT w Małopolsce rozwija się w niespotykanym niż w innych regionach naszego kraju tempie. Kraków zaś jest w ścisłej światowej czołówce jeśli chodzi o lokacje centrów zaawansowanych usług biznesowych. Wiąże się to z dużym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę. Sektor branży outsourcingowej w regionie stale się powiększa. Firmy mogą liczyć na dobre warunki inwestycyjne, wsparcie władz państwowych i samorządowych, a przede wszystkim na pozyskanie wyspecjalizowanych pracowników, w tym także cudzoziemców.

Od 2014 roku stale zwiększa się też obciążenie pracą na wszystkich stanowiskach w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców realizujących zadania z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Lawinowy wzrost liczby wpływających do Wojewody Małopolskiego wniosków, dotyczących legalizacji pobytu i pracy osób spoza UE stawia województwo małopolskie na drugim miejscu w Polsce (po województwie mazowieckim). W 2016 roku w Małopolsce złożono natomiast najwięcej w skali kraju wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 54% wszystkich aplikacji z tego tytułu pochodziło od mieszkańców Małopolski. Potwierdza to atrakcyjność regionu jako miejsca do rozwoju biznesu, w tym sektora branż innowacyjnych.

Poznanie potrzeb klientów wydziału oraz przekazanie wiedzy z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców reprezentantom firm świadczących usługi w zakresie relokacji pracowników na terenie województwa małopolskiego z pewnością pomoże w usprawnieniu bieżącej pracy, dotyczącej imigracji zarobkowej do Małopolski.

Jak podkreślają pracownicy wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców: organizacja tego typu spotkań ma na celu utworzenie forum wymiany informacji pomiędzy stronami w procesie legalizacji pobytu i pracy, wspólne wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta oraz budowania pozytywnej atmosfery we wzajemnych relacjach, co pozwoli również na szybkie reagowanie na potrzeby naszych klientów.

Zdaniem przedstawicieli firm, w środowisku IT oraz wśród firm relokacyjnych panuje przekonanie, że Małopolski Urząd Wojewódzki działający w tzw. obszarze instytucjonalnego otoczenia biznesu pozytywnie wyróżnia się w skali kraju oraz że pomimo narastającej presji migracyjnej utrzymano bardzo wysokie standardy realizacji zadań.
relokacja_pracown005relokacja_pracown001relokacja_pracown002relokacja_pracown003relokacja_pracown004relokacja_pracown006
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj