Kolejne umowy w ramach programu Mieszkanie Plus w województwie małopolskim
2017-02-23
Około tysiąca nowoczesnych mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności może w najbliższym czasie powstać w województwie małopolskim w ramach programu Mieszkanie Plus. Do pozyskanych wcześniej gruntów w Skawinie, Trzebini i Chrzanowie dołączyły kolejne nieruchomości w Krakowie, Skawinie i Tarnowie. To efekt listów intencyjnych podpisanych 23 lutego 2017 r. między BGK Nieruchomości S.A. a wojewodą małopolskim Józefem Pilchem oraz prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim.

Z tej okazji specjalny list do uczestników uroczystości podpisania listów intencyjnych skierowała prezes rady ministrów Beata Szydło.

- Rozpoczynamy wdrożenie w Małopolsce wielkiego programu mieszkaniowego, skierowanego zarówno do młodych ludzi, jak i do polskich rodzin, które marzą o własnych mieszkaniach. To oferta, która pozwala zrealizować ten plan w krótkim czasie, w cenie, która nie przekracza możliwości finansowych. To szansa na to, by młodzi Polacy, by polskie rodziny mogły bezpiecznie myśleć o swojej przyszłości, by żyły godnie w poczuciu, że państwo je wspiera – czytamy w liście od premier Beaty Szydło.

Również minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do uczestników uroczystości list, w którym podkreślił, że pakiet Mieszkanie Plus w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego jest istotnym wsparciem polskich rodzin w rozwiązaniu trudnej sytuacji mieszkaniowej. List został odczytany przez dyrektora gabinetu politycznego Ministerstwa infrastruktury i budownictwa Łukasza Smółkę.

- Zaniedbania wielu ostatnich lat doprowadziły do sytuacji, w której liczba mieszkań na 1000 mieszkańców plasuje nas w ogonie Europy. Zmieniamy to. W minionym roku rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy. Jest to pierwszy kompleksowy program, który ma rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków i kolejny ważny element wsparcia polskich rodzin. W ramach programu Mieszkanie Plus udostępnimy tanie mieszkania na gruntach Skarbu Państwa – na własność bądź na wynajem. Prawo ubiegania się o najem będą mieli wszyscy Polacy. Co ważne, nie jest to program, który zachęcałby do brania kredytów i wpadania w spiralę zadłużenia. Brak mieszkania jest istotnym czynnikiem utrudniającym założenie rodziny. Kiedy nie ma gniazda, nie ma też piskląt – napisał minister Andrzej Adamczyk.

Listy intencyjne podpisane w Krakowie zakładają współpracę w celu realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę społeczną i techniczną – zarówno na terenie samego Krakowa, jak i całego województwa małopolskiego. Porozumienia dotyczą nieruchomości wstępnie wytypowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki (w Krakowie, Skawinie i Tarnowie) oraz Urząd Miasta Krakowa (w Krakowie Podgórzu).

- To kolejny etap, w którym samorząd współpracuje z rządem. Dwa dni temu pan prezydent podpisywał porozumienie, dzięki któremu do Małopolski wpłyną pieniądze na Trasę Igołomską. Dziś pan prezydent podpisuje porozumienie dot. współpracy i realizacji programu rządowego - mówił wojewoda małopolski Józef Pilch. - Mieszkanie Plus to nie tylko Kraków. Cała Małopolska może uczestniczyć. Miasta, które nie są tak wielkie jak Kraków, równie dobrze mogą uczestniczyć. Zachęcamy prezydentów, burmistrzów do tego, aby uczestniczyli, przygotowali grunty, aby można było ten program rozszerzyć na całą Małopolskę. Liczę na to.

Listy intencyjne, dotyczące wytypowanych przez województwo małopolskie i miasto Kraków działek, są wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz, niezbędnych w przypadku każdego procesu inwestycyjnego. Uzyskanie pozytywnej oceny ekonomicznej i prawnej inwestycji na wskazanych gruntach pozwoli na określenie programu funkcjonalnego ich zabudowy oraz ewentualne zawarcie ostatecznych umów inwestycyjnych.

- Gmina od dłuższego czasu stara się pozyskiwać jak najwięcej mieszkań. Czynimy to w bardzo różny sposób. Kupując mieszkania, remontując, ale także budując. Ten program, w który wchodzimy dzisiaj, jest programem zupełnie nowym, zupełnie innym. Chcemy wejść w niego, dając do dyspozycji osiem działek – powiedział prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W części komercyjnej program Mieszkanie Plus zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Celem jest zapewnienie impulsu do rozwoju rynku mieszkaniowego, co pozwoli zniwelować aktualny deficyt mieszkaniowy, wynoszący 0,5 do 3 mln lokali. Program pozwoli też na efektywne – pod względem ekonomicznym i społecznym – wykorzystanie nieużywanych dziś gruntów, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

- Dzięki aktywnej postawie instytucji rządowych, w tym urzędów wojewódzkich i spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego, dysponujemy już potencjałem budowy około 60 tys. nowoczesnych mieszkań czynszowych w ponad 70 miastach w całej Polsce. Ta liczba cały czas rośnie – podkreślił Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A. - Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do lokalnych potrzeb. Dzięki temu inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus powstawać będą zarówno w wielohektarowych działkach w największych miastach Polski, jak i na mniejszą skalę - w średniej wielkości miejscowościach, dysponujących dobrze skomunikowanymi lokalizacjami i rozwijającym się rynkiem.

Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane są na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Budowa pierwszych mieszkań ruszyła w grudniu 2016 r. w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Wkrótce ogłoszony zostanie otwarty konkurs na rozwiązania architektoniczne i technologiczne, którego celem jest uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznych dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych w ramach programu Mieszkanie Plus.

---

Mieszkanie Plus to program dopasowany do lokalnych potrzeb. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, ale oszczędnych technologii oraz wykorzystaniu gruntów samorządów i Skarbu Państwa możliwe będzie ustalenie czynszu na poziomie dostępnym dla polskich rodzin.

Narodowy Program Mieszkaniowy, pakiet Mieszkanie Plus

We wrześniu 2016 r. rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy – kompleksowy dokument określający główne działania polityki mieszkaniowej, które pozwolą na realizację 3 głównych celów:
1. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.
2. Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową.
3. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Najważniejsze działania przewidziane w programie składają się na pakiet Mieszkanie Plus, obejmujący:
1. Dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa. Realizacja programu w tym zakresie jest aktualnie prowadzona przez spółkę BGK Nieruchomości S.A. Podmioty zainteresowane taką współpracą (samorządy gminne, deweloperzy, podmioty posiadające grunty pod zabudowę mieszkaniową) powinny skierować bezpośrednią ofertę współpracy w ramach M+ do spółki – informacje szczegółowe, dane kontaktowe wraz z zaproszeniem do współpracy w ramach M+: bgkn.pl
2. Społeczne budownictwo czynszowe.
- wsparcie budownictwa komunalnego i chronionego. Państwo dotuje samorządy terytorialne oraz organizacje pożytku publicznego, które tworzą zasób mieszkaniowy dla osób najuboższych. Podmioty takie mogą się ubiegać o dofinansowanie części kosztów inwestycji (35-55% w zależności od rodzaju przedsięwzięcia), w wyniku której zostaną utworzone lokale socjalne, mieszkania komunalne, mieszkania chronione noclegownie lub schroniska dla bezdomnych.
- wsparcie budownictwa społecznego. Ze środków publicznych udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych.
3. Wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe. MIB przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej Indywidualne Konta Mieszkaniowe, na których będzie można gromadzić środki na realizację celów mieszkaniowych.
list_intenc_mplus005list_intenc_mplus001list_intenc_mplus002list_intenc_mplus003list_intenc_mplus004list_intenc_mplus006list_intenc_mplus007list_intenc_mplus008list_intenc_mplus009
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj