Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.
2017-02-06
W nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych – Edycja 2017, podczas którego zostaną policzone osoby bezdomne przebywające w noclegowniach, schroniskach, szpitalach i innych placówkach zdrowia, zakładach karnych, aresztach śledczych, izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych oraz miejscach niemieszkalnych.

Realizację badania na terenie Małopolski koordynuje – w imieniu Wojewody Małopolskiego – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Określenie liczby bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności Polsce oraz w Małopolsce.

Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych czy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, dotyczącą np. liczby noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.
Zima_Planty_Śnieg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj