6. Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia
2017-01-30
Tegoroczna Konferencja odbyła się pod hasłem „Rynek pracownika - mit czy fakt?”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz szczebla krajowego, samorządowego, urzędów pracy z Małopolski, pracodawców, organizacji działających na rzecz wsparcia młodzieży i instytucji partnerskich. Konferencja była szczególną okazją, by docenić pracowników urzędów pracy. W wydarzeniu wzięli udział Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Józef Gawron, wicewojewoda małopolski.

Konferencja była okazją do dyskusji dotyczącej aktualnych trendów na małopolskim rynku pracy z uwzględnieniem wyzwań, z którymi mierzą się instytucje, pracodawcy i pracownicy.

Stanisław Szwed przedstawił najbliższe plany dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania urzędów pracy, których rola, mimo malejącego bezrobocia w naszym regionie, wciąż jest ważna.

Minister zwrócił też uwagę na konieczność zmiany metod poszukiwania zatrudnienia przez urzędy pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Podkreślił konieczność zwrócenia uwagi na sposób wydatkowania środków z Funduszu Pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej planuje zwiększyć zasięg działań rządowych w obszarze walki z bezrobociem.

- Chcemy wdrożyć rozwiązania, aby wspomóc pracodawców, którzy będą chcieli tworzyć miejsca pracy dla długotrwale bezrobotnych. W powiatowych urzędach pracy proponujemy mniej przepisów a więcej instrumentów wsparcia. Ważne jest pośrednictwo i doradztwo dostosowane do potrzeb osób pozostających bez pracy – powiedział Stanisław Szwed.

Pracownicy urzędów pracy zostali odznaczeni brązowymi, srebrnymi i złotymi Medalami za Długoletnią Służbę. Uroczystego wręczenia w imieniu Prezydenta RP dokonał wicewojewoda małopolski Józef Gawron.
swieto_sl_zatrudnienia002swieto_sl_zatrudnienia001swieto_sl_zatrudnienia003swieto_sl_zatrudnienia004swieto_sl_zatrudnienia005swieto_sl_zatrudnienia006swieto_sl_zatrudnienia007swieto_sl_zatrudnienia008swieto_sl_zatrudnienia009swieto_sl_zatrudnienia010swieto_sl_zatrudnienia011
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj