Rozmowy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2017-01-05
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu miały miejsce spotkania poświęcone projektowi ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Z zaproszenia inicjatora – pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Adama Lipińskiego oraz gospodarza – wojewody małopolskiego Józefa Pilcha skorzystali przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Małopolski.

Przyczynkiem do dyskusji była prezentacja przygotowana przez pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. Na liczne pytania, uwagi i wątpliwości reprezentantów organizacji pozarządowych odpowiadali dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk, Dawid Krupa, dr Agnieszka Rymsza i Weronika Najda. Pytania dotyczyły głównie celowości utworzenia NCRSO, jego umiejscowienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (tej chwili podobną rolę spełnia Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,zakresu kompetencji i wpływu NCRSO na działalność organizacji pozarządowych, a także finansowania w nowej sytuacji prawnej działalności III sektora (przyszłości tzw. mechanizmu 1% i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) oraz samego centrum.

Uczestnicy spotkania oraz osoby zainteresowane są proszone o przedstawienie uwag (w formie pisemnej – na formularzu przygotowanym przez KPRM) do rządowego projektu ustawy o NCRSO i przekazanie ich do 31 stycznia 2017 r. na adres e-mail konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl. Wszystkie wiadomości zostaną poddane analizie ekspertów przed nadaniem ostatecznego kształtu NCRSO.

Prezentacja ustawa NCRSPO

Projekt ustawy o NCRSPO
konferencja_kprm001konferencja_kprm003konferencja_kprm004konferencja_kprm005
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj