Wojewoda wobec rezolucji oświatowej
2017-01-03
W związku z wpływem do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uchwały Rady Miasta Krakowa nr 51/LX/2016 informujemy, że zgodnie z kompetencjami nadzorczymi wojewoda wszczął postępowanie dotyczące oceny legalności ww. uchwały.

Wojewoda zasygnalizował w ten sposób swoje wstępne stanowisko, wedle którego nie jest rzeczą rady prowadzenie polityki krajowej. Wymieniona uchwała dotyczy kwestii, które pozostają przedmiotem kompetencji władz państwowych.

Zawarty w niej apel do władz krajowych jest w uznaniu wojewody formą demonstracji politycznej; stanowi wyraz sprzeciwu wobec polityki oświatowej władz państwa.

W chwili obecnej oczekujemy na zajęcie stanowiska w związku z występującymi wątpliwościami. Ostateczne rozstrzygnięcie zostanie wyrażone po zapoznaniu się z tym stanowiskiem.

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia wszczętego postępowania będą przekazywane w kolejnych komunikatach prasowych.
urzad 022Rezolucja-oswiatauchwala-umk1uchwala-umk2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj