Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
2016-12-23
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie województwa małopolskiego potwierdzono dwa przypadki grypy ptaków HPAI.

Pierwsze ognisko zostało potwierdzone 20 grudnia 2016 r. w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 20 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie Książ Wieki w powiecie miechowskim.

22 grudnia 2016 r. w godzinach wieczornych Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIW-PIB) w Puławach potwierdził wystąpienie drugiego ogniska w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 60 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie Książ Wieki w powiecie miechowski. Ognisko to znajduje się w odległości około 1 km od pierwszego przypadku choroby.

Służby weterynaryjne wdrożyły w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne.

W związku z wystąpieniem choroby zostało wydane stosowne rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. Rozporządzenie obejmuje swoim zasięgiem tereny gmin sąsiadujących z gminą Książ Wielki.

Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.wiw.krakow.pl
kurczak_free
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj