Narodowe Święto Niepodległości
2016-11-11
11 listopada to rocznica nie tylko odzyskania przez polski naród niepodległego bytu państwowego, ale także rocznica początku bardzo trudnej drogi. Po 123 latach niewoli zaczynaliśmy wszystko od nowa. Cały naród włączył się w działania, których celem było to, aby… „Polska była Polską”.

- Ile trzeba było mieć w sobie determinacji, żeby przez tyle lat nie stracić nadziei, nie zaniechać starań o wolną Polskę? Tej determinacji również i dzisiaj potrzeba nam wszystkim! – mówił dziś wojewoda małopolski Józef Pilch na placu Matejki.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej na ul. Powiśle, następnie w Katerze Wawelskiej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy uformowaliśmy uroczysty pochód, który zatrzymał się na placu Matejki, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierzy odbyły się uroczystości z udziałem Wojska Polskiego. Częścią tych uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych oraz aktów nadania obywatelstwa polskiego.

Za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości odznaczony został Jan Gałuszka.

Jan Gałuszka był żołnierzem AK od maja 1943 r. do sierpnia 1944 r. Należał do oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, w którym działał pod pseudonimem „Mizerny” pod dowództwem Józefa Wiącka, ps. „Sowa”. Brał czynny udział w wielu akcjach bojowych przeciwko okupantowi niemieckiemu. Uczestnik Akcji „Burza”. Jako kombatant działał na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, miłości i szacunku dla Ojczyzny, m.in. poprzez propagowanie historii AK, systematyczną pomoc niesioną dzieciom i młodzieży mieszkającej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

Za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości zostali odznaczeni: Zygmunt Broczkowski, Elżbieta Gruszczyńska, Tadeusz Lipski, Jadwiga Matuszczyk oraz Leon Świgut.

Podczas uroczystości został też wręczony za wybitne osiągnięcia w pracy samorządowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Akty nabycia obywatelstwa polskiego otrzymało 7 osób pochodzących z Białorusi, Rosji, Mongolii, Tunezji, Ukrainy i USA. 6 osób uzyskało obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 1 osoba nabyła obywatelstwo polskie na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek. Osoba, która otrzymała decyzję Wojewody Małopolskiego, uznającą za obywatela polskiego, musiała spełnić przesłanki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim, m.in. przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, prawa stałego pobytu lub pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, posiadać stabilne i regularne źródło dochodu oraz udokumentować znajomość języka polskiego.

Po uroczystościach na placu Matejki spotkaliśmy się z krakowianami w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W ramach Dnia Otwartego MUW można było zobaczyć wystawę prac konkursowych uczniów, występy artystyczne dzieci i młodzieży, spotkać się z wojewodą małopolskim oraz zwiedzić jego gabinet.

Więcej zdjęć

11_11_111_11_211_11_311_11_411_11_511_11_611_11_711_11_811_11_911_11_1011_11_1111_11_1211_11_1311_11_14
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj