O ambitnych planach podczas inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
2016-10-03
-Inauguracja roku akademickiego jest wielkim świętem całej społeczności uniwersyteckiej. Jest też czasem określania nowych wyzwań, planów, celów, a także przypominania podstawowych zasad decydujących o sprawnym funkcjonowaniu każdej uczelni wyższej. Zasad, bez których nie da się mówić o innowacyjności nauki i nowoczesności uczelni – mówił wojewoda małopolski Józef Pilch podczas inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym.

Wśród nich wojewoda wymienił trzy kwestie, na których znaczenie wielokrotnie zwracała uwagę szefowa polskiego rządu Beata Szydło.

-Po pierwsze, szczególnie dziś liczy się umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, a także pokazywania praktycznego zastosowania nauki i skutecznego rozwijania współpracy między nauką a biznesem.
Po drugie, warto stawiać na samodzielność studentów i wierzyć w potencjał tkwiący w młodych ludziach.
Po trzecie wreszcie, bezcenną umiejętnością, którą studenci mogą wynieść ze studiów, jest praca zespołowa. Przekonywaliśmy się już chyba wszyscy wielokrotnie, że suma działań jednostek nie jest równa efektowi ich wspólnej pracy
– mówił wojewoda.

Józef Pilch wyraził swą wdzięczność za to, że w krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym te trzy aspekty są traktowane ze szczególną starannością i znajdują odzwierciedlenie w interdyscyplinarnych programach studiów, dostosowanej do potrzeb rynku pracy ofercie edukacyjnej, konsekwentnym transferze wiedzy i współpracy z biznesem oraz stale podnoszącej się jakości kształcenia.

-Dzisiejsze liczne odznaczenia państwowe, które miałem zaszczyt wręczyć w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są wyrazem tego, jak znaczny jest wkład Uniwersytetu w rozwój nauki polskiej – dodał wojewoda.

I zaznaczył:
-Wasz potencjał jest ogromny. To w końcu tu, w Uniwersytecie Ekonomicznym, padają odpowiedzi na pytania o zasady zrównoważonego gospodarowania i konstruktywnego zarządzania.

Niedawno – w ubiegłym tygodniu – padły bardzo znaczące słowa o tym, że nie wolno nam marnować potencjału i kreatywności polskich obywateli. Wypowiedziała je Pani Premier Beata Szydło, prezentując wspólnie z Premierem Mateuszem Morawieckim „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i dodała, że właśnie ten program ma służyć temu, aby ów potencjał został przełożony na równomierny i zsynchronizowany rozwój naszego państwa.

Polacy nas po to – jak często mówi Pani Premier – wynajęli. Zawarli z nami kontrakt nie tylko po to, abyśmy zadbali o trzy podstawowe dla każdego człowieka wartości: dom, rodzinę i pracę, ale też po to:
byśmy rozwijali potencjał Polski i Polaków oraz wzmacniali krajowy kapitał i realizowali szeroko zakrojone inwestycje,
by polska gospodarka była innowacyjna, konkurencyjna i oparta o nowoczesne technologie,
by zacieśniała się współpraca nauki z biznesem,
by nakłady na badania i rozwój znacząco wzrastały.

I dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć cel, do którego zrealizowania zostaliśmy wynajęci: uwolnić własny potencjał naszego kraju dla odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia jakości życia Polaków
– zapewnił wojewoda.

-Mamy więc trzy podstawowe programy: „Rodzina 500 plus”, Narodowy Program Mieszkaniowy „Mieszkanie plus” i Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To dobra przyszłość polskich obywateli.

Nadchodzi zatem czas wyzwań i zmian. Życzę Wam, młodzi ludzie, aby rozpoczynający się rok akademicki był dla Waszej uczelni rokiem sukcesów, nowych projektów i innowacyjnych przedsięwzięć. Aby dla Was wszystkich był to czas samorozwoju, poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności
– zakończył Józef Pilch.
inauguracja_ue003inauguracja_ue001inauguracja_ue002inauguracja_ue004inauguracja_ue005inauguracja_ue006inauguracja_ue007inauguracja_ue008inauguracja_ue009inauguracja_ue010inauguracja_ue011inauguracja_ue012inauguracja_ue013
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj