Spotkanie z organizacjami pozarządowymi dot. konkursu FIO 2017
2016-08-29
W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017. Konkurs zostanie ogłoszony na początku września b.r.

Ważnym elementem przygotowania konkursu jest zorganizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami zainteresowanymi konkursem. Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących Konkursu FIO 2017 we wszystkich województwach.

Regulamin Konkursu FIO 2017 r. dostępny jest na stronie: www.pozytek.gov.pl.

Na początku września planowane jest ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo). Planowany termin naboru ofert to 21 dni.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) zaplanowano na grudzień 2016. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu w grudniu (możliwość złożenia oferty w grudniu).

W związku z powyższym, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapraszają przedstawicieli wszystkich zainteresowanych konkursem organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w poniedziałek 12 września o godzinie 10.00, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Basztowej 22 w sali 122 Ip. Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godzin.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 7 września 2016 r. na adres e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl.

Szczegółowy program spotkania
2015_logo_FIO_v1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj