Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości
2016-08-04
Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowacja, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2016 r.

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest "Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym" (ang. Prevention of crimes committed on elderly people). Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10 000 euro, ponadto regulamin przewiduje przyznanie nagród po 5 000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUCPN, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia br. na Słowacji.

W roku 2015 laureatem nagrody został holenderski projekt "SME Cybersecure, Cybersecurity Business edition". Polskę reprezentował projekt "Cyberprzemoc w szkołach" Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji "Drogowskazy".

Zgodnie z regulaminem krajowych eliminacji do corocznego konkursu "Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości" każdy urząd wojewódzki może zgłosić 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych (przy uwzględnieniu projektów jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów). Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Równocześnie informujemy, że na ocenę projektów w konkursie nie wpływają dołączone materiały promocyjne takie jak ulotki czy zdjęcia.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie informujemy, że projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) do dnia 30 sierpnia 2016 r. oraz na adres poczty elektronicznej: wb@malopolska.uw.gov.pl.

Całościowa informacja na temat konkursu ECPA wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
eucpn logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj