Jak pracujemy podczas ŚDM?
2016-07-21
Podczas Światowych Dni Młodzieży wprowadzone zostaną ograniczenia w poruszaniu się po budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom Urzędu.

I tak w dniach od 22 lipca od godz. 16:00 do 31 lipca 2016 r. do godz. 24:00 wejście do budynku dla pracowników Urzędu i klientów odbywać się będzie wyłącznie poprzez wejście główne od ul. Basztowej 22 lub klatką "C" dla osób wjeżdżających na parking. Pozostałe klatki w tych dniach będą nieczynne.

W poniedziałek budynek zostanie zamknięty o godz. 17.30, natomiast od wtorku do piątku – o godz. 16.00. Bramka dla pieszych od strony ul. Worcella będzie zamknięta, przejazd natomiast będzie dostępny wyłącznie dla oznakowanych pojazdów posiadających stosowne wjazdówki.

Obsługa wszystkich klientów Urzędu będzie się odbywać jedynie w strefie obsługi klienta na parterze. Pracownicy merytoryczni (lub osoby je zastępujące) każdorazowo będą niezwłocznie podchodzić do wyznaczonej strefy obsługi. Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia klienta poza ww. strefę, będzie on mógł poruszać się po terenie Urzędu tylko w obecności pracownika merytorycznego, a po załatwieniu sprawy zostanie odprowadzony do wyjścia głównego.

Wejście poza strefę obsługi klienta będzie każdorazowo odnotowywane w ewidencji znajdującej się w punkcie informacyjnym (trzeba będzie okazać dokument tożsamości ze zdjęciem).
uw_sdm
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj