Nowe horyzonty Nowej Huty
2016-07-14
Trwają intensywne prace mające na celu rewitalizację poprzemysłowych terenów Nowej Huty. Zaangażowane podmioty – zarówno przedstawiciele administracji, jak i ArcelorMittal Poland – dokładają wszelkich starań, aby udało się to założenie zrealizować.

W najbliższym czasie trzeba wykonać szereg kroków formalnych, ale także przygotować obszerną i kompleksową dokumentację. „Choć z pewnością nie będzie łatwo, to działania te mają ogromny sens. Chodzi przecież o ożywienie Nowej Huty – dzielnicy, której rozwój leży na sercu wielu krakowian” – mówił wojewoda Józef Pilch na dzisiejszej konferencji prasowej, w której uczestniczyli również Włodzimierz Pietrus – prezes spółki Nowe Centrum Administracyjne, Grzegorz Gorczyca – dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Tomasz Ślęzak – członek Zarządu ArcelorMittal Poland.

Nad zamianą praw do nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland czuwa Zespół powołany przez Wojewodę Małopolskiego 1 kwietnia 2016 r. Do zadań tego Zespołu należy także opracowywanie działań w sprawie rewitalizacji położonych na terenach pohutniczych nieruchomości, które Skarb Państwa pozyska po zawarciu umowy z ArcelorMittal Poland.

Aktualnie pomiędzy ArcelorMittal Poland a Skarbem Państwa prowadzone są rozmowy mające na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań, uwzględniających m.in. zasady dobrego sąsiedztwa oraz współpracy pomiędzy stronami po zawarciu umowy o zamianie praw do nieruchomości.

Szacuje się, że prace poprzedzające zawarcie umowy o zamianie praw do nieruchomości potrwają jeszcze ok. 6-7 miesięcy. Zgodnie z umową określającą zasady współpracy stron przy transakcji zawartej 10 czerwca 2015 roku pomiędzy ArcelorMittal Poland a Skarbem Państwa – ostateczny termin zawarcia umowy o zamianie praw do nieruchomości został ustalony na 31 grudnia 2017 r.

„Najważniejsze, że nawiązała się ścisła współpraca pomiędzy organami administracji publicznej – w tym Ministrem Skarbu Państwa i Prezydentem Miasta Krakowa – a ArcelorMittal Poland. Tak cenne projekty zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i moje osobiste zaangażowanie” – zaznaczył wojewoda małopolski Józef Pilch.
arcelor002arcelor004arcelor001
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj