Prawie 8 milionów dla Oświęcimia
2016-06-30
Wojewoda Małopolski Józef Pilch podpisał z Województwem Małopolskim, Powiatem Oświęcimskim, Miastem Oświęcim oraz Gminą Oświęcim umowy w ramach V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. Na pierwszy rok w rezerwie celowej budżetu państwa została zabezpieczona kwota 7 644 000 zł. Samorządy dołożą z własnych środków 1 971 000, co w 2016 roku daje inwestycje o łącznej wartości 9 615 000 zł.

Zgodnie z założeniami Programu dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na samorządowe inwestycje polegające m.in. na modernizacji układu komunikacyjnego w okolicach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau czy stworzeniu warunków dla właściwej organizacji ruchu turystycznego związanego z edukacją i pielgrzymowaniem do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

I tak dzięki umowie z Wojewodą Małopolskim, podpisanej 30 czerwca 2016 r., Województwo Małopolskie otrzyma 1 500 000zł na budowę Drogi Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ulic Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Bobrek, stanowiącej obwodnicę Oświęcimia (jest to zadanie wieloletnie).

Powiat Oświęcimski zrealizuje zaś dwa zadania inwestycyjne, otrzymując łączną kwotę dotacji 2 500 000 zł. Pierwsze zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej stanowiącej ulicę Słowackiego w Oświęcimiu, a drugie – modernizacji budynku internatu na potrzeby bursy szkolnej i akademickiej (są to pierwsze etapy zadań wieloletnich). Ponadto w ramach Programu Powiat otrzyma 60 000 zł na utrzymanie terenów Skarbu Państwa w bezpośrednim sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Miasto Oświęcim przystąpi z kolei do zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obozowej w bezpośrednim sąsiedztwie byłego KL Auschwitz. Z budżetu państwa na ten cel zostanie przeznaczona dotacja w wysokości1 600 000 zł.

Gmina Oświęcim otrzyma natomiast z budżetu państwa 1 984 000 zł na wykonanie 6 zadań realizowanych w sąsiedztwie byłego KL Auschwitz II-Birkenau. Trzy z nich (budowa chodnika wzdłuż ulic Franciszkańskiej i Polaka w Harmężach, budowa chodnika wzdłuż ul. Brzozowej w Brzezince oraz przebudowa ul. Pławskiej w Brzezince) dotyczą prac stricte budowlanych, natomiast trzy kolejne (obejmujące ulice Strażacką, Szkolną i Sołtysów w Brzezince) dotyczą prac projektowych, zaś sama przebudowa nastąpi w latach kolejnych.

„Co istotne – podkreśla wojewoda Józef Pilch – samorządy, z którymi podpisujemy umowy, to znaczy Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim i Gmina Oświęcim, dołożą do tych środków prawie 2 miliony. Bo to właśnie dzięki współdziałaniu rządu i samorządu udaje się wprowadzać w życie strategiczny cel programu. To mianowicie, by wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau panował społeczny pokój, a realizowane inwestycje były korzystne zarówno dla turystów czy pielgrzymów, jak i dla rozwoju społeczno-gospodarczego Ziemi Oświęcimskiej”.

Na realizację całego V etapu Programu w latach 2016-2020 – w ramach rezerwy celowej budżetu państwa – przewidziana jest kwota 35 milinów złotych.
os001os002os003os004os005os006os007os008os009os010
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj