Aby „polskie rzeki stały się wielkimi drogami…”
2016-06-16
O planach polskiego rządu dotyczących rozwoju wodnych dróg śródlądowych mówiła w swoim exposé premier Beata Szydło. Aby wykorzystać możliwości, jakie daje transport rzeczny i żegluga śródlądowa, podjęto już kolejne kroki.

14 czerwca Rada Ministrów zaakceptowała Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, zaś 16 czerwca Wojewoda Małopolski powołał Doradczy zespół roboczy ds. żeglugi śródlądowej na obszarze województwa małopolskiego i podpisał z China Harbour Engineering Company LTD Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji programu inwestycyjnego Małopolski, w tym metropolitarnego miasta Krakowa.

Na mocy tego porozumienia chiński partner – wraz z miejscowymi, krajowymi podmiotami branżowymi – będzie realizować przedsięwzięcia inwestycyjne służące w szczególności przywróceniu i rozwojowi żeglowności rzeki Wisły, przede wszystkim na odcinku Oświęcim-Sandomierz, oraz budowie Kanału Śląskiego łączącego Drogę Wodną Wisły z europejskimi drogami wodnymi poprzez Odrę i Kanał Odra-Dunaj-Łaba.

„Polsko-chińskie porozumienie, które dziś podpisujemy, jest kolejnym krokiem naprzód. Dzięki niemu nawiązujemy współpracę z partnerem, który może nam zaoferować fachową wiedzę i szerokie doświadczenie zdobyte przy realizacji różnorodnych inwestycji.
Warto podkreślić, że przedmiotem naszego porozumienia jest współpraca obejmująca szereg dziedzin: budownictwo infrastruktury komunikacyjnej, budownictwo hydrologiczne, ale też wspieranie bazy naukowo-technicznej Krakowa czy przedsięwzięć kulturalnych.
Wszystko po to, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał Wisły i całej Małopolski oraz jak najpełniej pokazywać, jak wiele do zaoferowania ma Polska lokalna” – powiedział Józef Pilch.
chiny_czerwiec001chiny_czerwiec002chiny_czerwiec003chiny_czerwiec004chiny_czerwiec005chiny_czerwiec006chiny_czerwiec007
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj