Pomóż i zwiększ ilość Kilometrów Dobra!
2016-05-18
Trwa akcja "Kilometry Dobra" prowadzona w gminie Skawina przez Centrum Don Guanella, której celem jest utworzenie Funduszu Stypendialnego im. Św. Alojzego Guanella dla zdolnej młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina, których rodziców nie stać na sfinansowanie zajęć dodatkowych i rozwijanie ich pasji. Patronem akcji jest Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski.

Kampania trwa od 1 marca do 5 czerwca 2016 roku.

Jest wielu zdolnych młodych ludzi, których rodziców nie zawsze stać na opłacanie im zajęć dodatkowych, czy na rozwijanie ich pasji (np. karnet na basen, lekcje gry na gitarze, wyjazd na kurs językowy, zakup sprzętu modelarskiego itd.). Fundusz ma też być skierowany do tych uczniów, którzy nie otrzymują stypendiów z innych organizacji, z racji zainteresowań, które nie mieszczą się w kategoriach tzw. stypendiów szkolnych przyznawanych przez władze samorządowe.

Stypendia będą przyznawane w 3 kategoriach: nauka, sport oraz kultura i sztuka. W roku 2016 planowane jest przyznanie 9 stypendiów, po 3 w każdej kategorii, z podziałem na szczeble szkolne (szkoły podstawowe - 3 stypendia, szkoły gimnazjalne - 3 stypendia, szkoły ponadgimnazjalne - 3 stypendia). Nad całością funduszu czuwać będzie specjalnie do tego powołana kapituła.

Promotorem Funduszu jest skawińska wspólnota guanellianów (Zgromadzenie Sług Miłości), którzy od 6 lat działają w jedynym w Polsce domu zakonnym tego zgromadzenia. Od 2010 roku prowadzą też Rodzinny Dom Dziecka „Dar Serca” dający obecnie schronienie dziewięciu dzieciakom z terenu powiatu krakowskiego. Fundusz im. Św. Alojzego Guanella na rzecz ludzi młodych ma również za zadanie zaangażować lokalną społeczność w inwestowanie w przyszłość ludzi młodych.

Więcej informacji na stronie www.kilometrydobra.pl
kilometry_dobra_1kilometry_dobra_2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj