Milowy krok dla małopolskiej geodezji
2016-05-13
Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jan Grabski zawarli porozumienie w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów dotyczących rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa małopolskiego.

To bardzo ważny dokument. Sygnatariusze zobowiązali się na jego mocy wspólnie działać na rzecz poprawy jakości powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie małopolskim oraz efektywnie wykorzystywać w tym celu dostępne środki finansowe.

A w tym obszarze nie jest najlepiej. Pod względem cyfryzacji zasób geodezyjny w naszym województwie znajduje się na 16. miejscu w kraju. Małopolsce potrzebna jest nowoczesna ewidencja gruntów i budynków – cyfrowe mapy, które usprawnią procesy inwestycyjne i zapewnią zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom szybki dostęp do danych przestrzennych.

„Analogowe mapy to już przeszłość. Zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele potrzebują map cyfrowych, które przyspieszą procesy inwestycyjne. Na mocy porozumienia będzie to możliwe. To będzie milowy krok dla małopolskiej geodezji”– powiedział Józef Pilch.

Treść porozumienia
Porozumienie geodezja IPorozumienie geodezja IIPorozumienie geodezja IIIPorozumienie geodezja IV
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj