Święto Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
2016-05-11
70 lat temu powstała uczelnia, która postawiła sobie za cel edukację przyszłych nauczycieli. Obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie może pochwalić się wykształconą kadrą, która dba nie tylko o kolejne pokolenia pedagogów.

W ramach obchodów jubileuszu 70-lecia uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, w którym wzięli udział m.in. wojewoda małopolski Józef Pilch oraz małopolski kurator oświaty Barbara Nowak.

– Gratuluję dorobku tych 70 lat, który niezbicie dowodzi, że Uczelnia cały czas się rozwija. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu udało się Państwu otworzyć nowy rozdział w historii Uniwersytetu, wdrażając innowacyjne projekty naukowo-dydaktyczne – powiedział Józef Pilch.

Święto uczelni było też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni prof. dr hab. Wojciech Sady oraz prof. dr hab. Teresa Żebrowska, zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr hab. Joanna Łukasik. Ponadto za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostały wręczone złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę.
70_lat_up_170_lat_up_270_lat_up_370_lat_up_4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj