Prawie 8,5 mln zł na osuwiska
2016-05-10
„Zależy nam na tym, aby pieniądze szybko trafiały do gmin, które mają szkody” – mówił dziś wojewoda Józef Pilch, wręczając przedstawicielom małopolskich samorządów promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – promesy ogółem na kwotę 8 468 000,00 zł, w tym:
- 2 876 000,00 zł dla gmin,
- 4 302 000,00 zł dla powiatów,
- 1 290 000,00 zł dla samorządu województwa.

Promesy otrzymało 16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 12 gmin, 3 powiaty oraz samorząd województwa. Łącznie zostaną zrealizowane 23 zadania, w tym:
- gminy: 16 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz wykonanie właściwych prac stabilizujących),
- powiaty: 6 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz wykonanie właściwych prac stabilizujących),
- samorząd województwa: 1 zadanie (wykonanie właściwych prac stabilizujących osuwisko w miejscowości Bednarka wraz z odbudową drogi wojewódzkiej).

Wicewojewoda Józef Gawron zapewnił przedstawicieli samorządów, że Małopolski Urząd Wojewódzki dokłada wszelkich starań, aby wnioski o promesy systematycznie i możliwie najszybciej były przekazywane do Ministerstwa.

Wykaz promes na osuwiska
osuwisko 9promesy maj 1promesy maj 2promesy maj 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj