Program „Rodzina 500 plus” w liczbach
2016-04-29
Pierwszego maja upływa miesiąc od wejścia w życie programu „Rodzina 500 plus”. Podsumowanie wygląda znakomicie. 176 932 – tyle wniosków wpłynęło do małopolskich gmin od momentu uruchomienia programu., z czego 36 710 drogą elektroniczną. Mamy też rekord: rodzinie z Przeciszowa wypłacono świadczenia dla dwanaściorga dzieci, łącznie 6 tysięcy złotych.

W 148 gminach wydano 32 153 decyzje przyznające świadczenie wychowawcze. Liczba wydanych decyzji zwiększyła się o około 137% w stosunku do danych z 15 kwietnia. W 72 gminach wypłacono zaś łącznie 20 833 świadczenia wychowawcze (nastąpił wzrost o ok. 139% w stosunku do danych z 15 kwietnia br.), na kwotę 10 370 272 złotych.

Szacunkowo rodziny ubiegają się o pomoc – średnio – na 1,73 dziecka. Ocenia się, iż w województwie małopolskim złożono wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego dla 306 092 dzieci. Przy projektowaniu budżetu zakładano, że świadczenie otrzyma 327 967 dzieci. Oznacza to zatem, iż w ciągu pierwszych 22 dni obowiązywania ustawy złożono wnioski o przyznanie świadczeń dla ok. 93,33% przewidywanej liczby dzieci uprawnionych do jego otrzymania!

Takie efekty udało się osiągnąć m.in. dzięki zaangażowaniu małopolskich samorządów. Nie bez znaczenia są intensywne przygotowania do wdrożenia programu. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Nasi pracownicy organizowali liczne spotkania z przedstawicielami 182 małopolskich gmin, przygotowujące ich do realizacji programu. Na podstawie spotkań opracowaliśmy również dodatkowe materiały informacyjne, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony samorządów. Odpowiadaliśmy na każdą prośbę o wsparcie czy konsultacje, bez względu na formę (telefoniczną czy pisemną).

Od 22 lutego 2016 roku działa też infolinia dla rodziców i opiekunów oraz jednostek samorządu terytorialnego, która cieszy się dużą popularnością. Do 27 kwietnia otrzymaliśmy blisko 4 tysiące telefonów. Ponadto można do nas pisać na adres rodzina500plus@malopolska.uw.gov.pl. Otrzymaliśmy już około 300 pytań dotyczących programu.

Oprócz tego 1 kwietnia br. w województwie małopolskim rozpoczęła się akcja 500 bus. W jej ramach pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odwiedzą specjalnie oznakowanym busem wszystkie gminy w województwie małopolskim. Podczas spotkań udzielamy informacji wnioskodawcom oraz oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosków.
rodzina 500 plus baner
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj