Poczytajmy!
2016-04-15
Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na realizację Programu w 2016 r. w województwie małopolskim została przyznana kwota 2 875 742 zł.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych Wojewoda Małopolski podjął decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego 334 szkołom oraz 4 bibliotekom pedagogicznym.

Organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną może otrzymać jednokrotnie w trakcie trwania Programu (2016-2020) wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek szkolnych.

Szkoły, które nie otrzymały w bieżącym roku wsparcia finansowego, mogą się o nie ubiegać podczas naborów wniosków, prowadzonych w kolejnych latach trwania Programu.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup książek do bibliotek) następuje nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy z Wojewodą lub w innym terminie wskazanym w umowie.

Wszelkie niezgodności w zakresie danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie oraz klasyfikacji budżetowej, w szczególności w przypadku wsparcia finansowego dla zespołów szkół należy zgłosić na adres btal@malopolska.uw.gov.pl.

Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o wskazanie osób do reprezentacji zgodnie z KRS celem przygotowania stosownej umowy i przesłanie stosownej informacji na wskazany powyżej adres e-mail.

W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły i biblioteki publiczne zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego.

Wykaz szkół, którym zostaje udzielone wsparcie finansowe

Wykaz bibliotek pedagogicznych, którym zostaje udzielone wsparcie finansowe

Podstawy prawne Programu:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Ksiazki IKsiazki II
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj