Uroczyste wręczenie promes
2016-04-13
Józef Gawron oraz Piotr Ćwik, wicewojewodowie małopolscy, wręczyli promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Z rąk wojewodów dokumenty potwierdzające przyznanie promes na odbudowę infrastruktury komunalnej odebrali starostowie, burmistrzowie i wójtowie województwa małopolskiego.

Środki zostaną przeznaczone na remont i odbudowę dróg, mostów, przepustów itp.

Kompetencje w zakresie zawierania umów dotacji z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej zostały przekazane wojewodom w 2011 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1 promesy DSC_97902 promesy DSC_97363 promesy DSC_97614 promesy DSC_9829
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj