Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2016-04-12
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały promesy ogółem na kwotę 36 000 000,00 zł , w tym: - gminy: 28 620 000,00 zł, - powiaty: 7 380 000,00 zł.

Promesy przyznano 104 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 92 gminom i 12 powiatom na realizację łącznie 219 zadań, w tym: - gminy: 196 zadań (remont lub odbudowa dróg, mostów, przepustów, kładek), - powiaty: 23 zadań (remont lub odbudowa dróg, mostów i przepustów).
Ze względu na rangę zadań największe dotacje otrzymały:
Powiat Bocheński, Jabłonka, Gmina Mszana Dolna i Łososina Dolna.

Zestawienie promes 2016
Promesy 2016 IIPromesy 2016 IIIPromesy 2016 I
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj