Ekonomia inspirowana miłością
2016-04-07
Czy dla rozwoju społeczeństwa wystarczą prawa ekonomiczne? Czy podstawą wszelkich działań musi być zysk? Czy gromadząc dobra nie oddalamy się od miłości? Co to znaczy być bogatym? M.in. te padały na sesji „Ekonomia inspirowana miłością”, która odbyła się w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie.

Sesja ta została zorganizowana już po raz osiemnasty przez biskupa tarnowskiego ks. dr. Andrzeja Jeża oraz starostę tarnowskiego Romana Łucarza przy współpracy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Sekcji w Tarnowie). W programie konferencji znalazły się m.in. referaty: „Między Bogiem a mamoną”, „Jak wydawać publiczne pieniądze?” czy "Trudności w etycznym korzystaniu z pieniądza”.

Obradom przysłuchiwał się wicewojewoda Józef Gawron. „Etyka bogacenia się jest dziś jednym z ważniejszych zagadnień. Sukcesy nie mają znaczenia, jeśli nie opierają się na wartościach. Prawdziwym bogactwem okazuje się niejednokrotnie szczodrość”.
Etyka inspirowana miłością IEtyka inspirowana miłością II
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj