Briefing prasowy w sprawie Światowych Dni Młodzieży
2016-03-31
Wojewoda Józef Pilch spotkał się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim z dziennikarzami, aby odpowiedzieć na ich pytania dotyczące Światowych Dni Młodzieży. Wśród poruszonych kwestii znalazły się: lokalizacja uroczystości, bezpieczeństwo pielgrzymów czy najbliższe prace koordynowane przez wojewodę.

Józef Pilch zwracał uwagę przede wszystkim na to, że w przygotowaniach lipcowych wydarzeń ściśle współpracuje z Komitetem Organizacyjnym. Istotne jest to, że w pracach uczestniczy grono ekspertów, którzy wnikliwie analizują każdy aspekt. Wstępny raport – jak już informowaliśmy –powstał przed 15 marca, zaś wersja końcowa zostanie przedstawiona rządowi w maju.

Tryb i harmonogram prac wynika ze specustawy dotyczącej ŚDM. Mówi ona: „Właściwy wojewoda, w porozumieniu z organizatorem Światowych Dni Młodzieży, opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży i przedkłada go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Biura Ochrony Rządu nie później niż do dnia 15 maja 2016 r.”.

Wojewoda zaznaczył podczas briefingu: „Robię wszystko, aby było bezpiecznie”. Z tego też powodu, raport, który aktualnie jest przygotowywany, uwzględnia szereg aspektów składających się na m.in. logistykę, infrastrukturę czy zabezpieczenie medyczne. Jest oczywiste, że muszą w nim zostać wskazane także warianty awaryjne i lokalizacje zastępcze, które pozwolą właściwie zareagować choćby na niespodziewaną zmianę pogody. Józef Pilch podkreśla, że po 15 maja będą już wypracowane ostateczne, szczegółowe rozwiązania i wówczas będziemy mogli ze stuprocentową pewnością powiedzieć: „Jesteśmy gotowi przyjąć pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży”.
briefing blonia 1briefing blonia 2briefing blonia 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj