Cześć pamięci Niezłomnym!
2016-03-05
Ci bohaterowie nie mają grobu. Swą postawą złotymi zgłoskami zapisali się w historii narodu polskiego, ale miejsca spoczynku wielu z nich pozostają nieznane. Także w tym przejawiło się okrucieństwo systemu komunistycznego. Dzięki tablicom pamięci, które zostały odsłonięte w Morawicy, powstało miejsce wypełniające tę pustkę.

Tablice te upamiętniają Niezłomnych z dawnych województw: krakowskiego, katowickiego, kieleckiego, rzeszowskiego i lubelskiego. To oni poświęcili swe życie Ojczyźnie i walczyli o jej niepodległość zarówno podczas drugiej wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Walczyli do końca, do ostatniego tchu, niejednokrotnie bestialsko katowani i torturowani. Na koniec ci, którym winno się stawiać pomniki, byli wrzucani do bezimiennych dołów.

Bardzo mocno zwrócił na ten tragiczny aspekt polskiej historii wojewoda Józef Pilch w swoim przemówieniu:

Pamięć bohaterów otaczać powinniśmy najwyższym szacunkiem. Miejsca, gdzie spoczywają ich ciała, otaczane są kultem. W przypadku Żołnierzy Wyklętych bardzo często nie wiemy nawet, gdzie się za nich pomodlić, gdzie złożyć kwiaty, gdzie zapalić znicz? Dlatego tak potrzebne są takie miejsca pamięci jak to w Morawicy. Będziemy się tu spotykać, aby Żołnierzom Wyklętym oddawać jakże należny im hołd. Aby w myślach przywołać ich tragedią i etos, któremu oddali swe życie. Aby podziękować rodzinom, które w tym dramacie cały czas uczestniczą, nie wiedząc, gdzie spoczywają ich bliscy.

Tu możemy powiedzieć: cześć pamięci Żołnierzom Wyklętym!
Cześć pamięci Niezłomnym!
Morawica 1Morawica 2Morawica 3Morawica 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj