Inteligentnie o smart city
2016-01-25
Czym jest inteligentne miasto? Dla jednych będą to aspekty i rozwiązania połączone z transportem, budownictwem lub energetyką. Dla innych technologia uskuteczniająca i promująca ekologiczne postawy i zachowania. Ważne, aby dyskusje o smart city odbywały się na różnych płaszczyznach, w gronie przedstawicieli rządu, samorządu oraz biznesu, przy znaczącym udziale uczelni technicznych.

Dlatego na IX Forum Nowej Gospodarki w krakowskiej AGH spotkali się przedstawiciele świata nauki, polityki i eksperci z zakresu nowych technologii. Wśród zaproszonych gości znalazła się minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Był obecny również wicewojewoda Józef Gawron, który podkreślał, że Małopolska ma odpowiednie warunki i zaplecze merytoryczne, aby być inspiracją dla innych województw.

Uczestnicy Forum mieli możliwość wymiany doświadczeń i prezentacji swoich osiągnięć w dziedzinie nowoczesnych technologii. Wszyscy zgodnie podkreślali, że jesteśmy świadkami transformacji na skalę światową. Stanowi ona jednak wyzwanie wymagające rzeczowej analizy. Dlatego wymiana opinii jest priorytetem – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i podczas konferencji i debat organizowanych w Polsce.

Więcej zdjęć
forum nowej gospodarki 1forum nowej gospodarki 2forum nowej gospodarki 3forum nowej gospodarki 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj