Małopolski system ratownictwa medycznego wzorem dla innych województw
2016-01-13
Innowacyjne rozwiązania, sprawdzony system, wykwalifikowani pracownicy – między innymi te czynniki wpływają na sprawne funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Małopolsce.

Lata praktyki sprawiły, że z naszych doświadczeń chętnie korzystają przedstawiciele innych instytucji – podkreśla dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Marek Rut.

Dziś odwiedzili nas pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby zapoznać się z rozwiązaniami, które z sukcesem wdrożyliśmy. Taka wymiana doświadczeń jest dla nich bezcenna.

Podczas spotkania z wicewojewodą Józefem Gawronem omówiony został szereg tematów z zakresu ratownictwa medycznego. Delegacja z Wrocławia zapoznała się z możliwościami systemu informatycznego i monitoringu, które m.in. koordynują rozmieszczenie i pracę karetek w naszym województwie. Małopolski Urząd Wojewódzki na bieżąco przetwarza wszystkie zgromadzone dane, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania, w maksymalnym stopniu zapewniające mieszkańcom bezpieczeństwo. Co istotne, System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym mowa, rejestruje cały proces obsługi zgłoszeń alarmowych – od momentu ich przyjęcia przez pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego (czyli operatorów numeru 112), przez przekazanie do odpowiednich służb, aż po zakończenie realizacji zgłoszenia. Każdy krok jest więc monitorowany.

Dzięki Systemowi Wspomagania Dowodzenia zadania zarejestrowane podczas rozmów z numerem 112 są natychmiast realizowane przez odpowiednie służby, a zebrane dane pozwalają na bieżąco monitorować cały system ratownictwa medycznego, w tym ustalać, gdzie powinny być rozmieszczone karetki – dodała dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Lechowicz.

Więcej zdjęć
Wizyta DUW IWizyta DUW IIWizyta DUW III
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj