Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym w Małopolsce
2015-10-22
W latach 2012-2015 przeprowadzona została w naszym województwie optymalizacja systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Jej celem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski.

Scentralizowane dyspozytornie medyczne


Od 2013 r. w województwie mamy 2 scentralizowane dyspozytornie medyczne zamiast dotychczasowych 20. Umożliwiło to sprawną koordynację działań ratowniczych na terenie całego województwa, pozwalając na efektywne wykorzystanie zasobów systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego

Od 2014 r. zmniejszono liczbę rejonów operacyjnych z 20 do 2 – krakowskiego i karpackiego. Pozwoliło to na opracowanie standardów dysponowania karetek dla całego województwa. Dzięki standaryzacji wysyłany jest ten zespół, który jest najbliżej miejsca zdarzenia. Uproszczono również proces dysponowania dużą liczbą zespołów ratownictwa medycznego, co jest szczególnie ważne w przypadku zdarzeń masowych.

Sieć rozmieszczenia karetek

Zmiany zainicjowane 1 kwietnia 2014 r. w liczbie, rodzaju oraz rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego, umożliwiły wzrost ogólnej liczby kontraktów na zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące na terenie województwa. Obecnie w Małopolsce mamy 125 zespołów, o 8 więcej w porównaniu do 2011 roku. Dzięki uzależnieniu czasu dyżurów zespołów ratownictwa medycznego od realnej liczby interwencji wprowadzono czasowe – 12-godzinne i 16-godzinne kontrakty dla zespołów ratownictwa medycznego. W 2011 roku na terenie województwa małopolskiego funkcjonowały tylko 3 zespoły 12-godzinne. Obecnie oprócz 101 całodobowych zespołów działa 9 zespołów 12-godzinnych oraz 15 zespołów 16-godzinnych. Dzięki przyjętej strategii wzrosła o 10 całkowita liczba miejsc stacjonowania karetek.

Efekty

Powyższe zmiany pozwoliły znacząco skrócić czas oczekiwania potrzebujących na karetkę: średnio z 12 minut w roku 2013 do 10 minut i 33 sekund w roku 2015. Co ważniejsze, liczba przekroczeń dopuszczalnego ustawowo czasu dojazdu oraz średnia długość tych przekroczeń spadły o połowę.

Dzięki tym wszystkim działaniom system ratownictwa medycznego działa sprawniej niż przed laty. Warto zaznaczyć, iż funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa małopolskiego w latach 2011 – 2014 było przedmiotem oceny Najwyższej Izby Kontroli, która w raporcie „Zapewnienie medycznych działań ratowniczych w województwie małopolskim”, oceniła pozytywnie działania organizacyjne i nadzorcze Wojewody Małopolskiego dotyczące systemu ratownictwa medycznego w województwie małopolskim.

To jednak nie koniec usprawniania systemu. Przykładem może być nawiązana pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Akademią Górniczo-Hutniczą współpraca, której owocem jest aplikacja pozwalająca na optymalizację sieci rozmieszczenia karetek w województwie.
Karetka_2015
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj