Powstało Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki
2015-10-09
W piątek 9 października minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński podpisał umowę z rektorami trzech krakowskich uczelni powołującą do życia „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.”.

Celem spółki jest stworzenie w Krakowie przestrzeni dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Laboratorium będzie nie tylko miejscem, w którym stosowane będą nowoczesne technologie, ale przede wszystkim miejscem, w którym te technologie będą tworzone.

Sygnatariuszami umowy są minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński oraz rektor Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady i prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał.

Projekt KRK NH2 tworzy przestrzeń dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, będącej nie tylko miejscem, w którym swe praktyczne zastosowanie znajdą najnowocześniejsze technologie, ale także miejscem, w którym technologie te będą kreowane. Efekt ten zostanie osiągnięty w ścisłej i wielowymiarowej współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami zainteresowanymi współtworzeniem nieszablonowych rozwiązań, które w dalszej kolejności będą mogły znaleźć swe gospodarcze zastosowanie. Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest przekształcenie terenu poprzemysłowego w spójnie zagospodarowane miejsce będące inkubatorem polskiej myśli technologicznej oraz miejscem, w którym innowacyjne rozwiązania technologiczne będą mogły zostać zastosowane w praktyce.

Zawiązanie Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. to kluczowe wydarzenie dla przekształcenia terenów poprzemysłowych przekazanych Skarbowi Państwa przez ArcellorMittal Poland. Dotychczas na tych terenach zainicjowano już działania zmierzające do powstania Centrum Kreatywności i Dizajnu oraz Centrum Konserwacji i Magazynowania.

Wszystkie wymienione inicjatywy mają za cel przywrócenie tkance miejskiej zrewitalizowanych, nowoczesnych i atrakcyjnych terenów, które w skali europejskiej będą stanowić o atrakcyjności całego regionu. Dziś nowoczesna gospodarka opiera się przede wszystkim na innowacyjności i zasobach intelektualnych a Kraków i Nowa Huta spełniają te wymogi.
Powstało Laboratorium Inteligentnego MiastaPowstało Laboratorium Inteligentnego MiastaIPowstało Laboratorium Inteligentnego MiastaIIPowstało Laboratorium Inteligentnego MiastaIII
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj