„Bomba ekologiczna” w Trzebini rozbrojona
2015-10-08
Niechlubną pozostałością po zakładach „Górka” w Trzebini był zbiornik odpadów niebezpiecznych i szkodliwych. Był, bo 7 października 2015 r. zdegradowana przemysłowo przestrzeń kamieniołomu wraz z otoczeniem została przywrócona mieszkańcom i środowisku naturalnemu. I co najważniejsze, teren nie zagraża już zdrowiu i życiu ludzi.

Problem był niemały. Objętość wszystkich groźnych odpadów nagromadzonych w zbiorniku była szacowana aż na 600 tys. metrów sześciennych. Główne niebezpieczeństwo stwarzały zalegające od lat toksyczne związki i ciecze, które pozostały po produkcji tlenku glinu.

Ponadto sam zbiornik ma ok. 10,5 ha, a oddziaływał przecież także na sąsiednie tereny. Nieprzypadkowo więc Główny Inspektor Ochrony Środowiska zaliczył składowisko do tzw. „bomb ekologicznych” – czyli obiektów i obszarów wyjątkowo zagrażających zarówno środowisku, jak i zdrowiu, a nawet życiu mieszkańców.

Umowę z wykonawcą zawarliśmy w kwietniu 2013 roku, zaś główne prace rekultywacyjne i budowlane trwały od sierpnia 2014 roku do sierpnia 2015 roku. Pieniądze na projekt pozyskaliśmy z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 7 października 2015 r. dokonaliśmy odbioru końcowego inwestycji. Całość kosztowała niemal 14,9 mln zł.

Udało się zrobić bardzo wiele. Ostatecznie wyeliminowano groźbę przenikania szkodliwych substancji do wód podziemnych i gruntowych, a teren wyeksploatowanego kamieniołomu obok zbiornika „Górka” zaczął spełniać wymagane przez Ministerstwo Środowiska standardy jakości ziemi.

Więcej o projekcie...
Trzebinia Górka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj