Trwa walka z barszczem Sosnowskiego
2015-07-09
30 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Program trwać będzie 4 lata (2015-2018), natomiast środki przeznaczone na ten cel to 2 mln zł.

Barszcz Sosnowskiego to chwast, który rozprzestrzenia się bardzo szybko na polach uprawnych i w lasach. Może być niebezpieczny dla ludzi, ponieważ wydziela parzącą substancję, powodującą zapalenie skóry.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego – mogą one ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku na formularzu obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z wymaganymi załącznikami, określonymi w Programie.

Termin składania wniosków w 2015 roku upływa 31 sierpnia (decyduje data wpływu do biura Wojewódzkiego Funduszu), alokacja środków na ten rok wynosi 500 000 zł. Szczegóły znajdują się na stronie funduszu.

Program jest uzupełnieniem projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden)” realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i będącego pierwszym tego typu w Polsce. W programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Uniwersytet Rolniczy także odegra rolę i zapewni wsparcie merytoryczne – pracownicy uczelni dokonają inwentaryzacji występowania barszczu na etapie wstępnym oraz sprawdzenia wykonania zabiegów w trakcie zwalczania.
barszcz SosnowskiegoI
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj