Nowe obowiązki projektantów po zmianie Prawa budowlanego
2015-07-08
Od 28 czerwca 2015 r. obowiązuje tak zwana „mała nowelizacja” prawa budowlanego. Jedną z wprowadzonych zmian jest przepis, w świetle którego to projektanci będą odpowiedzialni za określanie obszaru oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych, czyli za wskazanie ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie otoczenia inwestycji.

Od prawidłowego określenia tego obszaru zależy bardzo wiele. Przede wszystkim wpływa ono na prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę. Przekłada się na przykład na to, kto będzie uczestniczył w tym postępowaniu na prawach strony. W przypadku projektowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych może też przesądzić o tym, czy inwestor będzie mógł skorzystać z uproszczonej procedury, bo jeśli obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki inwestycyjnej, to wówczas wystarczy tzw. zgłoszenie do właściwego organu. Co istotne, wadliwie przeprowadzone postępowanie administracyjne może skutkować tym, że wydane decyzje o pozwoleniu na budowę zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego.

Aby ułatwić projektantom pracę, a jednocześnie uniknąć rozbieżności, przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podjęli działania zmierzające do opracowania modelowego sposobu określania obszaru oddziaływania obiektów. W czasie narad – w oparciu o szereg analiz i dyskusji – wypracowano metodologię i omówiono najistotniejsze problemy związane z tym zagadnieniem. 24 czerwca w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów odbyło się spotkanie, w czasie którego efekty tych prac zostały zaprezentowane przedstawicielom organów administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (czyli starostw powiatowych). To bowiem od stosowania tych zasad i standardów przez projektantów oraz pracowników starostw zależy efektywność i prawidłowość postępowań administracyjnych.

Komunikat Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów – zawierający podstawowe informacje o nowym obowiązku projektantów – dostępny jest na stronie internetowej.
Nsp_82
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj