Centrum Kreatywności i Dizajnu w KRK NH2
2015-07-06
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół podpisali 6 lipca 2015 roku porozumienie inicjujące działania zmierzające do powstania w Krakowie Centrum Kreatywności i Dizajnu.

Centrum ma być unikatową w skali kraju instytucją działającą w oparciu o kadry i studentów czterech krakowskich uczelni publicznych, tj. Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - koordynatora tych działań. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę około 75 mln. zł.

Jak podkreślił Wojewoda Małopolski Jerzy Miller podpisane porozumienie jest pierwszym tego typu dokumentem, którego założenia przyczynią się do zmiany wizerunku terenów Nowej Huty przejętych od ArcelorMittal Poland.

Pomysł stworzenia Centrum Kreatywności i Dizajnu zrodził się z potrzeby wsparcia konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój kadr i zdolności w zakresie wzornictwa przemysłowego i innych form kreatywności.

Działalność tej placówki nastawiona będzie na szeroką współpracę pomiędzy czterema uczelniami i przedsiębiorstwami, a jej głównym celem będzie dążenie m.in. do:
1) podniesienia świadomości przedsiębiorców na temat roli i znaczenia kreatywności oraz dizajnu w rozwoju firm;
2) tworzenia interdyscyplinarnych projektów dzięki wykorzystaniu unikatowych kompetencji uczelni krakowskich, w tym we współpracy z przedsiębiorstwami;
3) promowania postaw kreatywnych i roli dizajnu m.in. poprzez organizowanie sympozjów, konferencji, spotkań, wystaw oraz warsztatów;
4) zwiększania zysków ze sprzedaży produktów i usług wytwarzanych w regionie;
5) promocji regionu jako europejskiego ośrodka rozwoju przemysłów kreatywnych i dizajnu;
6) promocji dorobku regionu w zakresie dizajnu;
7) tworzenia miejsc pracy w przemysłach kreatywnych i wspomagania aktywizacji zawodowej;
8) poprawy funkcjonalności i estetyki w przestrzeni publicznej regionu.

Inicjatorem i pomysłodawcą Projektu jest Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Społeczny Pełnomocnik Rektora UEK ds. Kultury i Sportu. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie Prof. dr hab. Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.
20150706 UEk podpisanie umowy 06320150706 UEk podpisanie umowy 08120150706 UEk podpisanie umowy 092
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj