KONKURS PLASTYCZNY „SŁUCHAMY MAMY. WIELOKULTUROWOŚĆ W NASZYM DOMU”
2015-05-22
Z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej oraz zbliżającego się Dnia Matki Małopolski Urząd Wojewódzki ogłasza konkurs plastyczny, którego celem jest uświadamianie kulturowego bogactwa Małopolski.

Edukacja na rzecz wielokulturowości otwiera na odmienność narodową i etniczną oraz buduje integrację społeczną opartą na wspólnym dziedzictwie i podobnych tradycjach.

Obecnie w Małopolsce zamieszkuje 13 mniejszości narodowych i etnicznych np. Ormianie, Żydzi, Karaimi czy Łemkowie. Ich kultura – niezwykle barwna i wzbudzająca zainteresowanie – jest jednak niezbyt znana. Zwracamy szczególną uwagę na rolę matki w kształtowaniu tożsamości dziecka, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów danej grupy etnicznej, zachowaniu jej języka oraz uczeniu szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka.

Dlatego zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (do 12. roku życia) do udziału w konkursie pod tytułem „Słuchamy mamy. Wielokulturowość w naszym domu”. Aby wziąć udział w konkursie, należy – w oparciu o dowolną technikę - samodzielnie przygotować pracę plastyczną wykorzystującą elementy etniczne.

Przed złożeniem prac należy koniecznie zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Prace należy złożyć osobiście lub przesyłać do 8 czerwca 2015 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój nr 116, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem „Konkurs plastyczny – mniejszości narodowe i etniczne”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 czerwca 2015 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
wielokulturowość_plakat z logiem
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj