LIDER BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
2015-04-14
We wtorek, 14 kwietnia 2015 roku zainaugurowany został program „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego”. Projekt ma na celu poprawę standardów sanitarnych podmiotów prowadzących baseny, zakłady żywienia zbiorowego oraz obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie województwa małopolskiego.

W prezentacji programu uczestniczyli Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Michał Seweryn, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Marek Piwowarczyk, Kanclerz Loży, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club.

Program „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego” realizowany jest przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców (Organizator Projektu):
- Krakowską Kongregację Kupiecką,
- Lożę Małopolską Business Centre Club,
- Małopolską Izbę Hotelarską GREMIUM,
- Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
- Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
- Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników
przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną Województwa Małopolskiego, pod patronatem Wojewody Małopolskiego.

Projekt jest oparty na partnerstwie instytucji publicznych z przedsiębiorcami a jego celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu sanitarnego podmiotów poprzez wyróżnianie liderów w tym zakresie. Zamierzeniem Projektu jest stworzenie świadomego mechanizmu samokontroli w zakresie przepisów sanitarno-higienicznych wśród przedsiębiorców oraz chęć osiągnięcia wyróżnienia za spełnianie kryteriów wymaganych przez inspekcję sanitarną.

Rating rozumiemy jako ocenę przyznawana przez Kapitułę Projektu (wybraną spośród członków Organizatora) na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ocena podmiotu odbywa się zgodnie z określoną i przyjętą przez Organizatora Projektu procedurą, obejmującą kryteria dla wszystkich uczestników. Ocena będzie mieć formę symbolu kryształu przyznawanego podmiotowi, podawaną do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym ( za pośrednictwem strony www.bezpieczenstwosanitarne.pl).

Główne cele Projektu
- Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego osób korzystających z basenów, zakładów żywienia zbiorowego otwartego oraz obiektów świadczących usługi noclegowe) poprzez utrzymanie świadczonych przez uczestnika Projektu usług w tym zakresie na wysokim poziomie.
- Popularyzowanie i promowanie informacji o obiektach uczestniczących w Projekcie i wyróżniających się wysokim bezpieczeństwem sanitarnym dla osób z nich korzystających.
- Podnoszenie świadomości osób prowadzących i odpowiedzialnych za obiekty uczestniczące w Projekcie o konieczności świadczenia usług dla swoich klientów gwarantujących wysokie bezpieczeństwo sanitarne, co zwiększa zainteresowanie i korzystanie z usług.
- Pozyskiwanie od użytkowników oraz podmiotów prowadzących obiekty informacji dotyczących potrzeb oraz sposobu podniesienia jakości świadczonych usług.

Skład Kapituły
- Marek Piwowarczyk – Kanclerz Loży Małopolskiej Business Centre Club, Przewodniczący Kapituły
- Marian Bryksy – Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Zastępca Przewodniczącego Kapituły
- Wiesław Jopek – Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
- Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
- Marcin Polus – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników
- Adam Rajpold – Wiceprezes Małopolskiej Izby Hotelarskiej GREMIUM
lider bezpieczenstwa sanitarnegoLiderBezpieczenstwaSanitarnego 002
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj