W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM TRWA KAMPANIA PROMUJĄCA UŻYWANIE JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
2015-04-07
Celem kampanii, realizowanej na zalecenie Rady Europy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jest promowanie języków mniejszościowych oraz języka regionalnego w społeczeństwie polskim, a także zachęcenie użytkowników tych języków do pełniejszego korzystania z przysługujących im praw. Działania promocyjne upowszechnią informacje na temat języków mniejszościowych oraz języka regionalnego w całym społeczeństwie.

Materiały promocyjne (broszury, ulotki, konspekty lekcji) dotyczące wszystkich języków mniejszościowych zostały dostarczone do jednostek samorządu terytorialnego, marszałków, pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, szkół, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, organizacji społeczności posługującej się językiem regionalnym, kuratorium oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pracodawców.

Działania projektu zostały poparte specjalnie stworzoną stroną internetową, na której użytkownik może znaleźć informacje na temat ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także innych aktów prawnych. Szczegółowe informacje kampanii dostępne są na stronie www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl.
jezyki mniejszosci
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj